top of page

LECTURES

Click on the thumbnails below to enlarge >

הרצאה - במסגרת החרדים
הרצאה - דרך העצמות
הרצאה - חרדים בעבודה
הרצאה - ישראל האלטרנטיבית
הרצאה - מסתורי העדה השומרונית

הרצאות נוספות:

 
- מסע בעקבות רועי האיילים בקוטב הצפוני
- לה-רינקונדה, גן-העדן של השטן, על זהב וקרטלים בגובה 5300 מטר
- הצצה נדירה למעמקי כדור-הארץ - הרי-געש וקרחונים באיסלנד
- על שמאנים ומכשפים ביימת בייקל הקפואה
- ישראל מהאויר - מה רואים ממבט הנץ?
- צילום דוקומנטרי - להיות זבוב על הקיר
bottom of page